Mail oldum bahçesinde hurmaya - Hicaz

Mail OldumMail Oldum

Beste – ?
Usûl - Sofyan
Güfte –  Dede Ömer Rüsenî ( ? – 1486) 

 Mail oldum bahçesinde hurmaya

 

Mail oldum bahçesinde hurmaya

Ta’katim kalmadı asla durmaya

Ol Medine ravzasını görmeye

Görmeyince alma ya Rab canımı

 

Hak nasib eylesin biz de varalım

O çollerin safasını sürelim

Ravzasın eşiğine yüz sürelim

Sürmeyince alma ya Rab canımı

 

Mevlam nasibetse binsem mahfeye

Dolanı dolanı çıksam Safaye

Hacılarla bile dursam Vakfeye

Durmayinca alma ya Rab canımı

 

Aşık olduk sıfatına zatına

Mevlam bindirse de aşkın atına

Sağ yanımda altın oluk altına

Girmeyince alma ya Rab canımı

 

Aşık olan bu faniyi n’eylesin

Salat ü selamla yer gök inlesin

Medine’ye varıp mesken eylesin

Varmayınca alma ya Rab canımı

 

Derviş Yunus söyler bu sözü candan

Ya Rabbi ayırma dinden imandan

Okusam Ravza’da Sure Kur’an’dan

Ermeyince alma ya Rab canımı